O nas

Wspieramy, pomagamy, aktywizujemy zawodowo osoby defaworyzowane i
zagrożone wykluczeniem społecznym. Nasze działania skupiają się na niesieniu realnego wsparcia, które przekłada się na wymierne korzyści dla naszych podopiecznych. Naszym celem jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na rynku polskim. Propagujemy standardy europejskie w życiu społecznym korzystając z najlepszych doświadczeń naszych partnerów.

Pomagamy naszym podopiecznym odzyskać wiarę w siebie, odbudować poczucie własnej wartości i poczuć, że są ważni dla drugiego człowieka. Wspieramy w pokonywaniu trudności, w podejmowaniu decyzji, w odzyskaniu równowagi, radości, spokoju i poczucia bezpieczeństwa w życiu.

Poszukujący
pracy

Osoby z niepełnosprawnościami

Seniorzy